Các ấn phẩm mới

Berg, Maggie, và Barbara K. Seeber. Giáo sư Chậm: Thách thức trước văn hóa tốc độ trong học thuật. Toronto: Đại học Toronto, 2016. 115tr. C $ 26,95 (hb). ISBN 978-1-4426-4556-1. Website: www.ut-press.utoronto.ca

Đưa ra lập luận phản đối doanh nghiệp hoá các trường đại học, tập sách mỏng này ủng hộ sự quan tâm thích đáng đến cả hai chức năng của giáo dục đại học là nghiên cứu và giảng dạy. Tốc độ ngày càng nhanh của cuộc sống học tập hiện đại khiến cho các vấn đề quan trọng không được cân nhắc cẩn thận. Các tác giả kêu gọi quan tâm đến khía cạnh giáo dục nhân bản trong thời đại doanh nghiệp.

Douglass, John Aubrey, ed. Trường đại học hàng đầu: Xếp hạng Toàn cầu và bối cảnh quốc gia thách thức các mô hình giáo dục. New York: Palgrave Macmillan, 2016. 216 tr. $ 100 (hb). ISBN978-1-137-50048-9. Website: www.palgrave.com.

Ấn bản thảo luận về bản chất và vai trò của các trường đại học hàng đầu – những tổ chức học thuật tập trung vào nghiên cứu và ở trên đỉnh của hệ thống học thuật quốc gia. Một trong số các chủ đề được các tác giả đề cập đến là vai trò của các bảng xếp hạng trong việc định hình các trường đại học hàng đầu, và vai trò của các trường đại học hàng đầu trong một quốc gia, một khu vực cụ thể, như Nga, Scandinavia, Mỹ Latinh và các khu vực khác.

Ferrara, Mark S. Cung điện bằng tro: Trung Quốc và sự suy giảm của giáo dục đại học Mỹ. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016. 240 tr. $ 29,95 (hb). ISBN978-1-4214-1799-8. Website: www.press.jhu.edu.

Cuốn sách này bàn về lịch sử và sự phát triển đương đại của giáo dục đại học ở Mỹ và Trung Quốc và đưa ra nhận định, tuy không được củng cố bằng các sự kiện, rằng sự suy giảm trong giáo dục đại học Mỹ có liên quan đến sự gia tăng của hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc. Cuốn sách này thảo luận về sự phát triển giáo dục đại học ở cả hai nước.

Goastellec, Gaële, và France Picard, eds. Giáo dục đại học ở các xã hội: Quan điểm đa chiều. Rotterdam, Hà Lan: Sense Publishers, 2014. 213 tr. (Pb). ISBN 978-94-6209-744-5. Website: www.sensepublishers.com.

Cuốn sách này tập hợp các báo cáo từ một hội nghị của Hiệp hội các nhà nghiên cứu Giáo dục đại học. Hầu hết các báo cáo tập trung vào các vấn đề tiếp cận giáo dục đại học ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Jarton, Michèle. IFCU: Một tổ chức tiên tri. Paris: FIUC, 2016. 406 Euro, 32 tr. ISBN978-88-209-9567-6.

Viết về  lịch sử của Liên đoàn quốc tế các trường Đại học Công giáo từ khi thành lập vào năm 1924 đến nay, cuốn sách này cung cấp thông tin về hoạt động và các nhà lãnh đạo của tổ chức. Nó cũng cung cấp một số hiểu biết về sự phát triển hiện đại của các trường đại học Công giáo.

Luescher, Thierry, Manja Klemen-CIC, và James Otieno Jowi, eds. Chính trị trong sinh viên ở châu Phi. Đại diện và Hoạt động. Cape Town, Nam Phi: Trí tuệ Châu Phi, 2016. 267 tr. (Pb). ISBN 978-1-928331223. Website: www.african-minds.org.za.

Sinh viên tham gia nhiều hơn vào hoạt dộng chính trị là một vấn đề nổi bật trong giáo dục đại học trên toàn thế giới. Cuốn sách này tập trung vào châu Phi – với nhiều chương dành cho sự tham gia của sinh viên vào hệ thống quản trị các trường đại học cũng như nhiều hình thức hoạt động truyền thống khác. Cuốn sách cung cấp hàng loạt  ví dụ từ các nước nói tiếng Anh và tiếng Pháp ở châu Phi. Mặc dù viết về châu Phi, cuốn sách này thích hợp với độc giả trên toàn thế giới.

OECD. Xu hướng định hình Giáo dục 2016. Paris: Nhà xuất bản OECD, 2016. 120 tr. (Pb). ISBN 978-92-64-25017-8. Website: www.oecd-bookshop.org.

Mục đích của ấn phẩm OECD này là kích thích suy nghĩ về các khuynh hướng chính có tiềm năng ảnh hưởng đến giáo dục, và ngược lại, tiềm năng của giáo dục ảnh hưởng đến xu hướng này. Phiên bản thứ tư của cuốn sách này được cập nhật đáng kể, nhấn mạnh vào các nền kinh tế mới nổi là Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ và Liên bang Nga. Tập trung vào các chủ đề như toàn cầu hóa, tương lai của nhà nước-quốc gia, và tầm quan trọng nổi lên của thành phố, của gia đình thời hiện đại, và các công nghệ mới, ấn phẩm này đưa ra một số quan điểm thú vị về vai trò của giáo dục trong xã hội trong năm 2016 (Aisling Tiernan)

Phỏng vấn lãnh đạo các Trường Đại học Nam Phi, 1981-2014. Cape Town, Nam Phi: Trí tuệ Châu Phi, 2016. 181 tr. (Pb). ISBN978-1-928331094. Website: www.africanminds.org.za.

Cuốn sách thú vị này tập trung vào các cuộc phỏng vấn tám vị Phó chủ tịch các trường đại học ở Nam Phi, những người đã phục vụ trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng của đất nước. Những kinh nghiệm và suy tư của lãnh đạo các trường đại học tiết lộ cái nhìn sâu sắc về vai trò lãnh đạo và những thách thức cụ thể của các trường đại học liên quan.

Rhoads, Robert A. MOOC, Công nghệ cao, và đào tạo đại học. Baltimore: Johns HopkinsUniversity Press, 2015. 184 tr. $29,95 (hb). ISBN 978-1-4214-1779-0. Website: www.press.jhu.edu.

Là một phân tích quan trọng về MOOC (khoá học trực tuyến đại chúng mở) trong viễn cảnh rộng, cuốn sách này bàn về cách kiến thức được truyền đạt thông qua phương pháp kết nối trực tuyến, về sự chống đối với MOOC, và sự thay đổi của hệ thống các tổ chức giáo dục đại học trong bối cảnh MOOC. Cuốn sách kết thúc bằng một thảo luận về tương lai của MOOC.

Savicki, Victor, và Elizabeth Brewer, eds. Đánh giá kết quả học tập ở nước ngoài: Lý thuyết, công cụ và thực hiện. Sterling, Virginia. Nhà xuất bản Stylus, 2015. 335 tr. $35 (pb). ISBN:978- 62036-214-3. Websiste: sty.presswarehouse.com.

Cuốn sách này nghiên cứu khái niệm học tập ở nước ngoài, bằng cách thảo luận về kết quả của học tập ở nước ngoài và tranh luận về cách làm thế nào để đánh giá và hiểu những kết quả đó. Trả lời cho câu hỏi cách thức đánh giá kết quả học tập ở nước ngoài thay đổi như thế nào và vì sao, phần đầu cuốn sách phân tích các yếu tố khác nhau của thực tế học tập ở nước ngoài. Trong phần thứ hai cuốn sách cung cấp một cái nhìn tổng quan về những công cụ và chiến lược phù hợp để đánh giá kết quả học tập ở nước ngoài, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các câu hỏi để đánh giá và sự hiểu biết những ưu điểm và nhược điểm của các công cụ đánh giá khác nhau (Asling Tiernan)

Tiede, Hans-Joerg. Cải cách Đại học: Sự thành lập Hiệp hội các giáo sư Đại học Mỹ. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015. 268 tr. $34,95 (hb). ISBN 978-1-4214-1826-1. Website: www.press.jhu.edu.

Một cuốn sách lịch sử về những thập niên đầu của Hiệp hội các giáo sư đại học Mỹ (AAUP – American Association of University Professors). Thành lập vào năm 1915, Hiệp hội này đã có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của nghề giảng viên trong giáo dục đại học hiện đại Mỹ. Các vấn đề như sự phát triển của hệ thống nhiệm kỳ, vai trò của các giảng viên trong quản trị, và những vấn đề quan trọng khác sẽ được thảo luận từ quan điểm về vai trò của Hiệp hội AAUP.

Varghese, N. V., và GarimaMalik, eds. Báo cáo năm 2015 về Giáo dục đại học Ấn Độ. New York: Routledge, 2016. 467 tr (hb). ISBN978-1-138-12117-1. Website: www.routledge.com.

Là cuốn đầu tiên trong loạt sách xuất bản hàng năm liên quan đến các vấn đề hiện tại trong giáo dục đại học Ấn Độ, cuốn sách này cung cấp 18 bài viết chi tiết về những khía cạnh chính. Các chủ đề bao gồm những xu hướng mới nổi trong chính sách giáo dục đại học, sự mở rộng về số lượng, bất bình đẳng giữa các nhóm xã hội, vấn đề giới tính, đảm bảo chất lượng, việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, giáo dục đại học và di cư quốc tế, chi tiêu công, xu hướng của giáo dục đại học tư nhân, quyền tự chủ và vai trò của lãnh đạo, quốc tế hoá, và những vấn đề khác. Cuốn sách này được tài trợ xuất bản bởi Trung tâm Nghiên cứu Chính sách cho Giáo dục Đại học thuộc Đại học Quốc gia về Kế hoạch Giáo dục và Quản lý .

Universidad de Palermo-Cátedra UNESCO-UNU. Colección de Educación Superior (Loạt sách về giáo dục đại học). Nhiều tác giả, nhiều biên tập viên. Website: http://www.palermo.edu/cienciassociales/investigacion-y-publicaciones coleccion-educacion-superior/index.htm.

Loạt sách về giáo dục đại học do Universidad de Palermo xuất bản không ngừng tăng thêm, với sự pha trộn thú vị các bản dịch từ nhiều thứ tiếng (chủ yếu là từ tiếng Anh) và những cuốn mới viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Phần lớn những cuốn sách được bổ sung vào bộ sưu tập sau khi được IHE duyệt lần đầu vào mùa thu 2013 (Số 73) là những bản dịch, bao gồm: Philip G. Altbach (Ed.): Lãnh đạo các trường Đại học hàng đầu thế giới; Jorge Balan (Ed.): Nền kinh tế tri thức mới của Mỹ Latin: Giáo dục đại học, Chính phủ và Hợp tác quốc tế; Charles Homer Haskins: Sự nổi lên của trường Đại học; Lisa R. Lattuca và Joan S. Stark: Định hình các chương trình giảng dạy đại học: Kế hoạch học tập trong bối cảnh cụ thể; Donald Levine: Quyền lực của Lý trí; Gastón Milaret và Jean Vidal: Lịch sử Thế giới về Giáo dục; André Tuilier: Lịch sử Đại học Paris và Sorbonne; và Charles Vest: Theo đuổi Giới hạn vô tận. Ngoài ra còn có một nguyên tác: Đánh giá Đại học và Định giá: Viễn cảnh về  người thực hiện và Chính sách (Evaluación y creditación Universitaria: Actores y Políticas en Perspectiva) do Raquel San Martín biên tập, với các bài viết của các tác giả người Argentina (Iván Pacheco).

Zgaga, Pavel, Ulrich Teichler,Hans G. Schuetze, và AndraWolter, eds. Cải cách Giáo dục đại học: Nhìn lại đằng sau – Nhìn về phía trước. Frankfurt am Main, Đức: Peter Lang, 2015. 431tr. (hb). ISBN 978-3-631-66275-5. Website: www.peterlang.com.

Cuốn sách này giới thiệu một loạt quan điểm trong đánh giá tổng quan toàn cầu về cải cách các trường đại học và các vấn đề liên quan. Trong số các chủ đề thảo luận có vấn đề tiếp cận giáo dục và giai cấp xã hội, những vấn đề mâu thuẫn trong chính sách cho giáo dục đại học, đại chúng và thị trường trong giáo dục đại học, cải cách các trường đại học châu Âu, những xu hướng trong giáo dục đại học Trung Quốc, và những chủ đề khác. Hầu hết các nội dung này đã được trình bày tại một hội nghị ở Slovenia.