Tin tức của Trung tâm Giáo dục đại học Quốc tế

Trung tâm Giáo dục Đại học Quốc tế CIHE mới đưa ra một loạt báo cáo mới mang tên CIHE Perspectives. Số đầu tiên trong loạt bài này có tiêu đề là “Tư vấn Thông thái: Hội đồng tư vấn quốc tế tại các cơ sở giáo dục sau trung học” và được CIHE thực hiện theo một dự án được Ngân hàng Thế giới tài trợ. Các số sắp tới sẽ cung cấp một cái nhìn mang tính khám phá về việc định dạng và tính quốc tế hóa của các đại học Công giáo, và một báo cáo khác dựa trên kết quả khảo sát chi tiết về các hoạt động quốc tế của giảng viên tại Boston College Lynch School of Education.

Một kết quả hợp tác của Trung tâm với trường Đại học Kinh tế Nga là cuốn sách được Routledge xuất bản vào cuối năm 2016, đầu năm 2017 mang tên Giảng viên Quốc tế trong Giáo dục Đại học: so sánh về tuyển dụng, hội nhập và tác động. Trung tâm cũng đã phối hợp với Hội đồng Giáo dục Hoa kỳ công bố ấn phẩm thứ sáu trong chuỗi các hoạt động hợp tác có tiêu đề “Tóm lược quốc tế dành cho lãnh đạo giáo dục đại học”. Ấn phẩm mới nhất do Laura Rumbley và Robin Helms làm đồng chủ biên có tựa đề Tương tác với châu Âu: thắt chặt vững bền – cơ hội mới.

Hans de Wit là đồng tác giả cùng với Jocelyne Gacel-Avila và Marcel Knobel của bài báo Thực trạng quốc tế hóa giáo dục đại học Mỹ Latin, chủ đề này được trình bày tại “Estudios de Contexto, Foro de Expertos Latinoamericanos en Educacion Superior: de las buenas Idea a la Accion”, tổ chức vào ngày 7-9 tháng Ba năm 2016 tại Bogotá, Colombia do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Vào ngày 2-3 tháng Năm, de Wit đã thuyết trình chủ đề này tại ARES (Học viện Nghiên cứu và Giáo dục đại học – The Academy For Research and Higher Education) tại Université Catholique de Louvain và Đại học Libre de Bruxelles, Bỉ. Vào ngày 5 tháng Năm, ông trình bày tại Hội nghị IREG tại Lisbon về “Quốc tế hóa và xếp hạng đại học”. Ngày 17-19 tháng Năm, ông chủ trì và trình bày tại “Seminario de Cooperación Academica” tổ chức tại Cancun, Mexico cho các giám đốc, các đối tác quan hệ quốc tế và học thuật của các trường đại học Mexico, Trung Mỹ và Caribe. Laura Rumbley cũng có mặt ở đây ngày 19 tháng Năm, và ngày 9 tháng Sáu, cô chủ trì một chủ đề hội thảo về “Phát huy giá trị trong quan hệ đối tác quốc tế” tại Montreal, Canada cho các học giả tại Risk Network Global Congress. Philip Altbach và Hans Dewit sẽ nói chuyện tại đại học Guadalajara và sau đó tại CINVESTAV ở Mexico City.

Vào tháng Tám, Hans de Wit và Laura Rumbley sẽ tham gia Hội nghị HEFAALA tại đại học KwaZulu-Natal ở Durban, Nam Phi, do Damtew Teferra – giám đốc dự án INHEA – nơi CIHE có một mối quan hệ chặt chẽ – đứng ra tổ chức. Hans và Laura cũng sẽ tham dự Hội nghị Toàn cầu về Quốc tế hóa tại Kruger Park, Nam Phi vào ngày 20-24 tháng Tám.

Philip Altbach sẽ tham gia một số hội nghị ở Singapore và Malaysia vào tháng Tám – như là một phần của chương trình hợp tác của Trung tâm với HEAD Foundation, một tổ chức tại Singapore tập trung vào giáo dục đại học trong khu vực Đông Nam Á. Ông cũng sẽ tham gia vào cuộc họp mùa thu của Ủy ban 5-100 của Chính phủ Nga tại Kazan, Nga vào tháng Mười.

Ngày 20 tháng Tư, CIHE tiếp một nhóm 35 nhà quản lý các trường đại học Brazil – nhóm này đang hình thành một liên minh sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục đại học, chia sẻ kinh nghiệm và theo đuổi các cơ hội hợp tác. Trong tháng Sáu, CIHE cùng với BC’s Global Leadership Institute tổ chức một chương trình đào tạo phát triển chuyên môn cho 23 học giả Nga và các cố vấn chính sách cấp cao về quốc tế hóa giáo dục đại học, chương trình này được phối hợp với Dự án Học thuật Xuất sắc 5-100 của Nga. Cũng trong tháng Sáu, CIHE sẽ phối hợp với World Education Services tổ chức một buổi hội thảo về “Thay đổi bối cảnh giáo dục đại học toàn cầu và lưu chuyển sinh viên quốc tế”, và trong tháng Bảy, Trung tâm sẽ tổ chức chương trình 3 tuần phát triển chuyên môn về lãnh đạo và giáo dục đại học cho United Board for Christian Higher Education châu Á.

Việc tuyển sinh các lớp đầu tiên cho chương trình Thạc sỹ về giáo dục đại học quốc tế hiện đang được tiến hành. Hồ sơ các ứng viên sẽ tiếp tục được xem xét trong tháng Sáu và tháng Bảy năm 2016.