Sinh viên quốc tế ở Hoa Kỳ: Học trực tiếp hay trực tuyến?

Mirka Martel

Mirka Martel là Trưởng bộ phận Nghiên cứu, Học & Thi tại Viện Giáo dục quốc tế. Email: [email protected].

Tóm tắt

Trong suốt hai năm qua, sinh viên quốc tế tại các trường cao đẳng vàđạihọcHoaKỳvấtvả tìm cách thích nghi với hình thức trải nghiệm giáo dục mà các trường cung cấp cho họ như một phần trong hoạt động trao đổi giáo dục quốc tế. Bài viết này cung cấp một đánh giá tổng quan dữ liệu hai năm về hình thức học tập của sinh viên quốc tế tại các trường của Hoa Kỳ và những đánh giá về hình thức học tập trực tiếp và kết hợp trong hoạt động trao đổi giáo dục quốc tế.

Tóm tắt

Trong suốt hai năm qua, sinh viên quốc tế tại các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ vất vả tìm cách thích nghi với hình thức trải nghiệm giáo dục mà các trường cung cấp cho họ như một phần của hoạt động trao đổi giáo dục quốc tế. Theo truyền thống, đi nước ngoài du học có nghĩa là cầm hộ chiếu và xách hành lý lên đường đến địa điểm học tập mà sinh viên vẫn ao ước, nhưng trong hai năm vừa qua sinh viên quốc tế ở Hoa Kỳ lại thấy mình mắc kẹt trong những vấn đề thực tế về đại dịch COVID-19, về sức khỏe và sự an toàn, và về cơ hội, hoặc là sự cần thiết học tập trực tuyến từ nước ngoài. Điều này đem lại lợi ích gì cho sinh viên quốc tế và sự lựa chọn của họ? Và các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ điều chỉnh vai trò chủ nhà của họ thế nào trong hai năm qua?

———

Trong suốt hai năm qua, sinh viên quốc tế tại các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ vất vả tìm cách thích nghi với hình thức trải nghiệm giáo dục mà các trường cung cấp cho họ như một phần của hoạt động trao đổi giáo dục quốc tế. Theo truyền thống, đi nước ngoài du học có nghĩa là cầm hộ chiếu và xách hành lý lên đường đến địa điểm học tập mà sinh viên vẫn ao ước, nhưng trong hai năm vừa qua sinh viên quốc tế ở Hoa Kỳ lại thấy mình mắc kẹt trong những vấn đề thực tế về đại dịch COVID-19, về sức khỏe và sự an toàn, và về cơ hội, hoặc là sự cần thiết học tập trực tuyến từ nước ngoài. Điều này đem lại lợi ích gì cho sinh viên quốc tế và sự lựa chọn của họ? Và các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ điều chỉnh vai trò chủ nhà của họ thế nào trong hai năm qua?

Trước đại dịch COVID-19, Báo cáo Open Doors về Trao đổi Giáo dục Quốc tế cho thấy số lượng sinh viên quốc tế đến Hoa Kỳ để theo học những chương trình cấp bằng và Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT – Optional Practical Training) có mức tăng ổn định. Bất chấp sự cạnh tranh ngày càng tăng từ những quốc gia khác cũng như những chính sách phức tạp của Hoa Kỳ và chi phí học tập cao, trong năm học 2018 – 2019, ngay trước COVID-19, các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ có hơn một triệu sinh viên quốc tế theo học. Và, giống như nhiều sinh viên quốc tế trên toàn thế giới, những sinh viên này khi đó đều học tập trực tiếp tại trường.

Thích ứng ảo và ảnh hưởng của điều này đến tuyển sinh quốc tế trong năm học 2020 – 2021
Hình thức dạy và học đã thay đổi vào giữa đại dịch COVID-19. Vào học kỳ mùa thu năm 2020, hầu hết các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ (99%) cung cấp chương trình giảng dạy kết hợp và hầu hết sinh viên quốc tế bắt đầu kỳ học theo cách trực tuyến từ nước ngoài. Theo báo cáo Open Doors, trong năm học 2020 – 2021 các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ có 914.095 sinh viên quốc tế theo học, giảm 15% so với năm trước. Theo phân tích của chúng tôi, hình thức dạy và học là một yếu tố khiến sinh viên quốc tế quyết định tiếp tục hay tạm dừng kế hoạch học tập của mình.

Hơn một nửa tổng số sinh viên quốc tế đang theo học các chương trình cấp bằng (53%) tham dự các lớp học trực tuyến. Chỉ 41% sinh viên quốc tế mới, hoặc sinh viên lần đầu tiên nhập học vào một cơ sở giáo dục Hoa Kỳ, có thể tham gia các lớp học trực tiếp. Tỷ lệ tham gia học trực tiếp của sinh viên quốc tế bắt đầu chương trình bậc đại học (35%) hay những khóa học không cấp bằng (27%) thậm chí còn thấp hơn.

Đối với một số sinh viên, hoãn nhập học hoặc tạm ngưng là lựa chọn hợp lý hơn, điều này cho phép họ trực tiếp theo học chương trình ở học kỳ sau. Báo cáo Open Doors năm 2021 cho biết 47.499 sinh viên quốc tế hoãn nhập học đến năm sau, so với chỉ 9.249 sinh viên quốc tế hoãn nhập học trong năm 2019 – 2020. Ngoài ra, 10.354 sinh viên quốc tế tạm ngưng học trong năm 2020 – 2021, so với 3.817 trong năm trước. Nhiều sinh viên xin tạm ngưng không phải vì lý do COVID-19. Tuy nhiên, sự cách biệt giữa số liệu của năm học 2019 – 2020 và 2020 – 2021 cho thấy tác động của COVID-19 là một yếu tố làm trầm trọng thêm tình trạng sinh viên quốc tế nghỉ học.

Trở lại với hình thức học tập trực tiếp

Vào mùa thu năm 2021, các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ kiên quyết khôi phục hoạt động dạy và học trực tiếp. Cùng với việc triển khai tiêm chủng COVID-19 vào mùa hè năm 2021, trọng tâm chính là cam kết về sự an toàn và an ninh của sinh viên, giảng viên và nhân viên trong khuôn viên trường. Cam kết này mở rộng cho cả sinh viên quốc tế, như hầu hết các cơ sở giáo dục Hoa Kỳ đã tuyên bố trong mùa hè năm 2021, rằng họ sẽ tiêm chủng COVID-19 cho tất cả sinh viên, bao gồm cả sinh viên quốc tế. Điều này cũng có nghĩa là tạo cơ hội để sinh viên quốc tế đến từ những quốc gia chưa có vắc-xin được đảm bảo sức khỏe và sự an toàn khi tiếp tục kế hoạch học tập của họ.

Vào học kỳ mùa thu năm 2020, hầu hết các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ (99%) cung cấp chương trình giảng dạy kết hợp và hầu hết sinh viên quốc tế bắt đầu kỳ học theo cách trực tuyến từ nước ngoài.

Dữ liệu của chúng tôi cũng xác nhận sự trở lại với hình thức học tập trực tiếp. Báo cáo Spring 2022 Snapshot on International Educational Exchange cho thấy vào mùa xuân năm 2022, 89% các trường tại Hoa Kỳ báo cáo hầu hết sinh viên quốc tế của họ đã có mặt tại trường. Hơn một nửa các trường (55%) báo cáo tất cả sinh viên quốc tế của họ có mặt tại trường vào mùa xuân năm ngoái.

Hầu hết các trường tại Hoa Kỳ cho biết số đơn đăng ký cho năm học 2022 – 2023 tăng lên, đặc biệt vào những trường đào tạo thạc sĩ (76%), đào tạo tiến sĩ (73%), cao đẳng cộng đồng (68%) và cao đẳng khai phóng (51%). Những cơ sở này cũng đang tập trung khôi phục hoạt động dạy và học trực tiếp; gần như tất cả (96%) có kế hoạch cung cấp chương trình học trực tiếp cho sinh viên quốc tế đến Hoa Kỳ. Những sinh viên không thể đi du học do COVID-19 vẫn có thể lựa chọn hình thức học tập hỗn hợp: 66% các trường thông báo cho phép sinh viên hoãn nhập học đến mùa xuân năm 2023 (giảm so với 77% năm ngoái), trong khi chỉ có 32% lưu ý rằng họ sẽ duy trì lớp học trực tuyến cho sinh viên quốc tế cho đến khi những sinh viên này có thể đến trường học trực tiếp (giảm so với 47% của năm ngoái).

Một số yếu tố đang góp phần tạo nên những xu hướng này, bao gồm mong muốn được dạy và học trực tiếp của các tổ chức và sinh viên. Tuy nhiên, xu hướng này cũng phù hợp với chính sách nhập cư của Hoa Kỳ đã điều chỉnh thích ứng với COVID-19. Tài liệu Hướng dẫn Chương trình Trao đổi sinh viên và khách mời (SEVP – Student and Exchange Visitor Program) được ban hành lần đầu tiên vào năm 2020 cho phép sinh viên quốc tế “tham gia lớp học từ xa nhiều hơn giới hạn quy định khi COVID-19 liên tục gây đe dọa đến sức khỏe cộng đồng”. Mặc dù hướng dẫn dành cho những sinh viên đang theo học này đã được mở rộng, sinh viên quốc tế mới bắt đầu nhập học vào năm học 2022 – 2023 sẽ không thể đăng ký vào các chương trình ảo hoàn toàn. Họ có thể ghi danh vào các chương trình kết hợp “với một số yêu cầu học tập trực tiếp”. Hướng dẫn này, được cập nhật cho năm học 2022 – 2023, tạo sự linh hoạt cho những sinh viên quốc tế không thể tham gia trực tiếp tất cả các lớp học, cho phép họ học tập theo hình thức kết hợp được quy định đối với sinh viên quốc tế đang ở Hoa Kỳ theo thị thực không định cư.

Hình thức học tập kết hợp và những lựa chọn tương lai của du học sinh quốc tế
Xem xét tổng quan những phát hiện trong hai năm qua dẫn đến một vài kết luận về lựa chọn của sinh viên quốc tế trong tương lai. Thứ nhất, các cơ sở giáo dục và sinh viên dường như đồng thuận trong cam kết ưu tiên hoạt động dạy và học trực tiếp. Những nghiên cứu gần đây từ IDP Connect và College Board chỉ ra rằng hầu hết sinh viên quốc tế thích được học tập trực tiếp tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sinh viên quốc tế vẫn có thể khám phá hình thức học tập kết hợp. Hình thức này có thể được lựa chọn bởi những sinh viên quốc tế bắt đầu kỳ học của mình bằng cách trực tuyến từ nước ngoài, hoặc những sinh viên quốc tế đang theo học chương trình nào đó ở Hoa Kỳ và muốn tham gia các lớp học trực tuyến. Có lẽ không phải là điều khiến ngạc nhiên rằng hầu hết các trường Hoa Kỳ đều cung cấp hình thức giảng dạy kết hợp từ trước COVID-19. Hầu hết những cơ sở từng giảng dạy kết hợp từ trước đại dịch đều có kế hoạch tiếp tục hình thức này trong các học kỳ tương lai. Trong số những trường không áp dụng hình thức giảng dạy trực tuyến trước COVID-19, phần lớn (54%) dự định cung cấp các lớp học kết hợp trong những học kỳ tương lai.

Điều này minh chứng cho một sự thay đổi lớn hơn theo hướng dạy và học linh hoạt mà nhiều khả năng sẽ được tiếp tục trong hầu hết các cơ sở giáo dục của Hoa Kỳ, và sự linh hoạt này sẽ mở rộng cho cả sinh viên quốc tế. Điều này đòi hỏi nỗ lực phối hợp của các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ với chính phủ Hoa Kỳ để đưa ra những lựa chọn học tập kết hợp như một phần của trải nghiệm giáo dục quốc tế. Như đã đề cập ở trên, cam kết về việc sinh viên quốc tế được học tập trực tiếp là rất rõ ràng. Điều tiếp theo chúng ta mong muốn được thấy là hình thức học tập kết hợp sẽ bổ sung cho trải nghiệm học tập trực tiếp, thay vì thay thế nó.