Thay đổi

Sau 3 tháng nghỉ hè, Ong 1 gặp lại Ong 2. 

Ong 1: Chà, có mấy tháng mà nhìn bà khác quá. Từ giờ tôi không thể gọi bà là “Hột mít” được nữa rồi. 

Ong 2: (Vui mừng) Thật không. Vậy giờ tôi là gì?

Ong 1: Ờ... Quả mít. 

Ong 2: (Xách guốc) 

Cóc hay cười

Cóc theo dòng sự kiện