Các ấn phẩm mới

Angulo, A. J. Diploma Mills: How For-Profit Colleges Stiffed Students, Taxpayers, and the American Dream. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2016. 224 pp. $29.95 (pb). ISBN 978-1-4214-2007-3. Website: www.press.jhu.edu.

Dịch vụ giáo dục đại học vì lợi nhuận tại Hoa Kỳ hiện có trị giá 35 tỷ USD được xem xét trong bối cảnh lịch sử và đương đại trong cuốn sách này. Tác giả nhấn mạnh tính nguy cấp của ngành dịch vụ này, cung cấp các tài liệu mô tả phạm vi không trung thực, gian lận và các vấn đề khác, từ các trường hoạt động quy mô nhỏ đến trường Corinthian khổng lồ mới phá sản gần đây. Các cuộc thảo luận lịch sử sẽ trở lại cuộc Cách mạng Mỹ góp phần làm sáng tỏ hơn bức tranh chung. Việc phân tích tình hình hiện nay được thực hiện kỹ lưỡng và cho thấy sự giám sát lỏng lẻo chính phủ, cũng như việc các tập đoàn không trung thực và chạy theo lợi nhuận.

Axtell, James. Wisdom’s Workshop: The Rise of the Modern University. Princeton, NJ: Princeton University Press. 2016. 416 pp. $35 (hb).ISBN 978-0-691-14959-2. Website: www.press.princeton.edu.

Một bản phân tích lịch sử toàn diện về sự phát triển của các trường đại học ở phương tây, tập trung vào sự xuất hiện và phát triển của các trường đại học nghiên cứu Hoa Kỳ. Bắt đầu từ thời Trung cổ, trải qua thời kỳ Oxbridge và đón bắt sự nổi lên của các trường đại học nghiên cứu Đức vào thế kỷ thứ 19, tập sách này mô tả làm thế nào những xu hướng này ảnh hưởng đến giáo dục đại học Hoa Kỳ, và sau đó làm thế nào giáo dục đại học Hoa Kỳ nắm vị trí dẫn đắt học thuật.

Bowen, William G. and Michael S. McPherson. Lesson Plan: An Agenda for Change in American Higher Education. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016. 162 pp. $24.95 (hb).ISBN 978-0691172101. Website: www.press.princeton.edu.

Tập sách sắc bén này lập luận rằng Hoa Kỳ đang gặp vấn đề nghiêm trọng với việc hoàn thành chương trình học của sinh viên và việc học đại học với chi phí phải chăng. Các tác giả cho rằng kinh phí nhà nước cho giáo dục đại học công lập đã giảm trong những thập kỷ gần đây, kinh phí cần phải được phục hồi và việc hỗ trợ tài chính cho người học cần dựa trên nhu cầu.

Chopp, Rebecca, Susan Frost and Daniel H. Weiss, eds. Remaking College: Innovation in the Liberal Arts. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2016. 232 pp. $29.95 (pb). ISBN 978-1-4214-1135-4. Web site: www.press.jhu.edu.

Loạt các bài tham luận của lãnh đạo cao cấp các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ, tập trung vào giáo dục khai phóng và đào tạo trình độ cử nhân. Trọng tâm của cuốn sách là cải cách trong các trường khai phóng. Trong số các chủ đề thảo luận có nội dung về công nghệ trong giáo dục khai phóng, quan hệ đối tác, cộng đồng dân cư, quản trị và những vấn đề khác.

Cole, Jonathan R. Toward a More Perfect University. New York: Public Affairs, 2016. 409 pp. $29.99 (hb). ISBN 978-1-61039-265-5. Website: www.publicaffairs.com.

Cole, cựu hiệu trưởng Đại học Columbia và là tác giả của The Great American University, mô tả những gì mà ông nghĩ rằng sẽ là cải cách cần thiết trong giáo dục đại học Hoa Kỳ. Trong số các chủ đề thảo luận, có những tiêu chuẩn mới cho đầu vào đại học, các vấn đề về khả năng chi trả phù hợp cho sinh viên, cộng đồng tri thức và công việc liên ngành, quan hệ đại học với chính phủ và những vấn đề khác. Trong khi tập trung chủ yếu vào thực tiễn Hoa Kỳ, nhiều vấn đề thảo luận có liên quan ở phạm vi quốc tế.

Martin, James, and James E. Samels, eds. The Provost’s Handbook: The Role of the Chief Academic Officer. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2015. 320 pp. $34.95 (pb). ISBN 978-1-4214-1626-7. Web site: www.press.jhu.edu.

Một loạt bài tham luận mang tính nghiên cứu về vai trò của giám đốc học thuật ở các trường đại học Hoa Kỳ. Cuốn sách này tập trung vào nhiều khía cạnh của vị trí này, bao gồm các khuyến cáo trong việc lãnh đạo giảng viên, hoạch định chiến lược, bổ nhiệm giảng viên và các vấn đề liên quan, công tác sinh viên, quản lý tuyển sinh, các mối quan hệ với cộng đồng bên ngoài và những vấn đề khác. Cuốn sách này dựa trên thực tiễn Hoa Kỳ, tuy nhiên nhiều vấn đề có liên quan đến cộng đồng quốc tế.

Massy, William F. Reengineering the University: How to Be Mission Centered, Market Smart, and Margin Conscious. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2016. 288 pp. $32.95 (pb). ISBN 978-1-4214-1899-5.. Web site: www.press.jhu.edu.

Một lập luận về việc cải cách giáo dục đại học Hoa Kỳ – được viết bởi một nhà kinh tế và cựu lãnh đạo đại học, thảo luận về vai trò và chi phí giảng dạy, làm thế nào để tái thiết kế lại các trường đại học, lập kế hoạch tài chính ngân sách và các chủ đề liên quan khác.

Merkx, Gilbert W. and Riall W. Nolan, eds. Internationalizing the Academy: Lessons of Leadership in Higher Education. Cambridge, MA: Harvard Education Press, 2015. 241 pp. (pb). ISBN 978-1-61250-866-5. Website: www.harvardeducationpress.org.

Quốc tế hóa giáo dục đang trở thành một lĩnh vực chuyên môn được công nhận ở nhiều trường đại học. Cuốn sách này tập trung vào vai trò của các lãnh đạo quốc tế cấp cao (SIO) tại các trường đại học Hoa Kỳ và thảo luận về vai trò của vị trí tương đối mới này. Các chương tập trung xem xét lộ trình sự nghiệp, các vai trò lãnh đạo và vận động thay đổi của SIO. Cuốn sách bắt đầu với một vài chương thảo luận về giáo dục quốc tế tại Hoa Kỳ và bối cảnh quốc tế. Dù chỉ tập trung vào Hoa Kỳ, cuốn sách này có ích với các trường đại học ở các nước khác khi xem xét vị trí lãnh đạo đại học mới này.

Michieka, RatemoWaya. Trails in Academic and Administrative Leadership in Kenya: A Memoir. Dakar, Senegal: Council for the Development of Social Science Research in Africa, 2016. 303 pp. (pb). ISBN 978-2-86978-642-4. Web site: www.codesria.org.

Cuốn sách này cung cấp trải nghiệm cá nhân về những kinh nghiệm lãnh đạo giáo dục đại học của một giáo sư nông nghiệp tại Đại học Nairobi, có nhiệm kỳ lãnh đạo trải dài hai thời đại. Tác giả chia sẻ kinh nghiệm của mình trên những nẻo đường ông đã qua như một học giả, một hiệu trưởng và chủ tịch hội đồng trường đại học – tại thời điểm khi các trường đại học ở Kenya đã chuyển từ việc bị kiểm soát hành chính bởi chính phủ cực đoan đến mức độ tự chủ lớn trong quyền hoạt động. Người đọc sẽ tìm thấy trong tác phẩm này cách thức các nhà lãnh đạo của các tổ chức giáo dục đại học ở Kenya đã phải cân bằng giữa nhu cầu của hệ thống chính trị và sự cần thiết bảo vệ truyền thống học thuật trong công việc quản lý hàng ngày của các trường trong thời kỳ mở rộng chưa từng có trong lĩnh vực giáo dục đại học ở Kenya (Claudia Frittelli).

Pineda, Pedro. The Entrepreneurial Research University in Latin America: Global and Local Models in Chile and Colombia, 1950-2015. New York: Palgrave Macmillan, 2015. 275 pp. $100 (hb). ISBN 978-1-137-54027-0. Website: www.palgrave.com.

Một phân tích chi tiết về sự phát triển của các trường đại học nghiên cứu ở Colombia và Chile. Cuốn sách này thảo luận về bối cảnh lịch sử cả hai nước, xu hướng địa phương hóa và toàn cầu hóa hiện nay ảnh hưởng đến các trường đại học như thế nào. Cuộc đấu tranh giữa văn hóa kinh doanh toàn cầu và môi trường địa phương của các trường đại học đã ảnh hưởng đến sự phát triển của họ. Có một chương viết về vai trò của các trường đại học Công giáo trong bối cảnh này. Cuốn sách kết thúc với một cuộc thảo luận về “thực hành tốt nhất” có liên quan đối với các trường đại học Mỹ Latinh nói chung.

Shattock, Michael, ed., International Trends in University Governance: Autonomy, Self-Government, and the Distribution of Authority.

Quản trị là trung tâm cho sự thành công của bất kỳ trường đại học hoặc hệ thống học thuật nào. Chủ biên tài liệu này lập luận rằng sự ra đời của đại chúng hóa và tầm quan trọng của nghiên cứu đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong quản trị của các trường đại học và của cả hệ thống. Cuốn sách này có các điển cứu từ các nước quan trọng như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Ý, Đức, Na Uy và nhiều nước khác.

Stokes, Peter J. Higher Education and Employability: New Models for Integrating Study and Work. Cambridge, MA: Harvard Education Press, 2015. 200 pp. $30 (pb). ISBN 978-1-61250-826-9. Web site: www.harvardeducationpress.org.

Các lập luận trong cuốn sách này tập trung vào việc các tổ chức giáo dục đại học Hoa Kỳ – và qua đó là các trường trên toàn thế giới – cần phải làm tốt hơn để chuẩn bị cho sinh viên tham gia vào lực lượng lao động. Tác giả cho rằng lập luận của ông không chống lại những giá trị học thuật truyền thống, nhưng trọng tâm của cuốn sách là về giáo dục để làm việc. Chủ đề chung được thảo luận cùng với các điển cứu về ba trường đại học Hoa Kỳ, tập trung vào các phương pháp tiếp cận sáng tạo để tăng khả năng có việc làm cho sinh viên như thế nào.

Streitwieser, Bernhard and Anthony C. Ogden, eds. International Higher Education’s Scholar-Practitioners: Bridging Research and Practice. Oxford, UK: Symposium Books, 2016. 340 pp. $72 (pb). ISBN 978-1-873927-77-9. Website: www.symposium-books.co.uk.

Trọng tâm của cuốn sách này là tố chất chuyên gia của những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. Cuốn sách bao gồm các bài tham luận về kinh nghiệm của những học giả giáo dục quốc tế, phân tích về vai trò rộng hơn của những người tham gia trong lĩnh vực này. Cũng thảo luận về các yếu tố khác nhau của quản lý giáo dục quốc tế.

Teichler, Ulrich and William K. Cummings, eds. Forming, Recruiting, and Managing the Academic Profession. Cham, Switzerland: Springer, 2015. 328 pp. $129 (hb). ISBN: 978-3-319-16079-5. Website: www.springer.com.

Một phần của loạt bài về thay đổi trong nghề nghiệp giảng viên ở góc độ so sánh quốc tế, tập sách này tập trung đặc biệt vào việc tuyển dụng, đãi ngộ, công việc học thuật và các vấn đề liên quan. Trong số các chủ đề được xem xét, có chủ đề về tuyển dụng các học giả ở Thụy Sĩ, tiền công và các yếu tố tác động của giảng viên tại 18 quốc gia, thay đổi mô hình nghề nghiệp của các học giả, sự hài lòng công việc học tập và các chủ đề liên quan.

Teitelbaum, Michael S. Falling Behind?: Boom, Bust and the Global Race for Scientific Talent. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014. 261 pp. $29.95 (hb). SBN: 978-0-691-15466-4. Web site: www.press.princeton.edu.

Cuốn sách này liên quan đến nhân lực khoa học và kỹ thuật ở Hoa Kỳ, cho rằng sự bùng nổ liên tục về nhu cầu đối với nhân lực khoa học và công nghệ đã được kích thích bởi các chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. Các mô hình tài trợ của chính phủ đã giúp tạo ra sự bùng nổ này, chẳng hạn khi chính phủ có quyết định chính trị liên quan đến nhập cư, hỗ trợ học bổng và những chính sách khác. Tác giả cho rằng trong thực tế không thiếu các nhân viên kỹ thuật tại Hoa Kỳ.

Temple, Paul, ed. The Physical University: Contours of Space and Place in Higher Education. New York: Routledge, 2014. 248 pp. (hb). ISBN 978-0-66231-4. Web site: www.routledge.com.

Không gian vật lý của một trường đại học ít khi được phân tích trong các tài liệu về giáo dục đại học. Cuốn sách này bàn về các khía cạnh khác nhau của không gian học tập vật lý, bao gồm cả các thảo luận về kiến trúc, quan hệ của không gian trường với môi trường rộng hơn xung quanh và những nội dung khác. Hầu hết các chương liên quan đến Vương quốc Anh, nhưng có đối chiếu với Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nước khác. Cũng hầu hết các chương mô tả các trường với các nghiên cứu điển tích cụ thể.

Wellmon, Chad. Organizing Enlightenment: Information Overload and the Invention of the Modern Research University. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2015. 353 pp. $44.95 (pb). ISBN 978-1-4214-1615-1. Web site: www.press.jhu.edu.

Nguồn gốc của trường đại học định hướng nghiên cứu xuất phát từ những ý tưởng của sự giác ngộ Đức và ý tưởng của von Humboldt về các trường đại học nghiên cứu. Cuốn sách này phân tích sự phát triển của các trường đại học Đức, tư tưởng triết học và khoa học trong thế kỷ 18 và 19 – một bán kỳ cho sự phát triển của các trường đại học nghiên cứu ngày nay, cho các ngành và định hướng tư tưởng khoa học đi kèm với nó.

Varghese, N. V. and Garima Malik, eds. India Higher Education Report, 2015. Abingdon, UK: Routledge, 2016. 467 pp. (hb). ISBN 978-1-138-12117-1. Website: www.routledge.com.

Là tài liệu tham khảo toàn diện và là tập đầu trong bộ sách phát hành hàng năm, cuốn sách này bao gồm các chương về các chủ đề quan trọng liên quan đến giáo dục đại học hiện đại. Các chủ đề bao gồm: chính sách giáo dục đại học, các xu hướng trong việc mở rộng giáo dục đại học, việc làm của sinh viên tốt nghiệp, xu hướng trong nghiên cứu, quy định về giáo dục đại học, quyền tự chủ, sự lãnh đạo và những nội dung khác.

Walenkamp, J. H. C., ed. The World’s Mine Oyster: Studies in Support of Internationalization in Higher Education. The Hague, Netherlands: The Hague University of Applied Sciences, 2015. 203 pp. (hb). ISBN 978-94-6301-022-1. Website: www.eburon.nl.

Một loạt bài tiểu luận về các chủ đề rộng lớn hơn của quốc tế hóa, bao gồm cả những tác động trong việc giảng dạy bằng tiếng Anh, quan điểm của các cựu sinh viên và nhà tuyển dụng, việc làm và quốc tế hóa, đào tạo năng lực quốc tế trong các lớp học quốc tế và những nội dung khác.

Zakaria, Fareed. In Defense of a Liberal Education. New York: W. W. Norton, 2015. 204 pp. $23.95 (hb). ISBN 978-0-393-24768-8. Web site: www.wwnorton.com.

Nhà báo Hoa Kỳ Zakaria cho rằng trọng tâm hiện nay về kỹ năng cho sinh viên trong giáo dục đại học được đặt không đúng chỗ, và một nền giáo dục khai phóng là sự chuẩn bị tốt hơn cho việc làm trong thế kỷ 21. Các luận chứng hướng đến đối tượng người Mỹ, tuy nhiên những gì nếu ra có giá trị toàn cầu.

Ziguras, Christopher, and Grant McBurnie. Governing Cross-Border Higher Education. New York: Routledge, 2015. 189 pp. (pb). ISBN 978-0-415-73488-2. Web site: www.routledge.com.

Một tài liệu hướng dẫn toàn diện và thiết thực đối với hầu hết các khía cạnh của giáo dục đại học xuyên biên giới, bao gồm cả phân hiệu, sinh viên du học, đảm bảo chất lượng của các nhà cung cấp nước ngoài, quản lý các luồng vào ra của sinh viên quốc tế, tuyển sinh và những nội dung khác. Quan điểm mang tính toàn cầu và dữ liệu được lấy từ nhiều nước.