Sáng kiến

Thấy Cóc số 1 cặm cụi ngoài ban công KTX mãi chưa vào, Cóc số 2 hỏi:

- Cậu đang làm gì ngoài đó đấy?

- Tớ đang thu xếp để tránh khô hạn cho khu vườn nhỏ của tớ. 

- Cậu đã làm thế nào?

- Tớ trồng hành tây cạnh khoai tây. Hành sẽ làm cho khoai tây chảy nước mắt tưới luôn cho đất.

- ???