Không dùng tài liệu

Đi học về, Cóc K15 hớn hở khoe với mẹ:

- Cóc: Mẹ ơi! Hôm nay kiểm tra 1 tiết, lớp con không ai xem tài liệu và quay bài của nhau cả.

- Mẹ: Tốt! Thế kiểm tra môn gì vậy?

- Cóc: Dạ, Vovinam ạ. 

- Mẹ: Trời!!!

Cóc hay cười

Cóc theo dòng sự kiện