Đọc sách - đặc quyền cô đơn

Có người nói với tôi rằng phải hết sức thận trọng, cứ kêu gọi đọc sách đọc sách đọc sách, nhưng đọc cái gì thì phải xem kỹ, nếu không rất nguy hiểm. Tất nhiên rồi, lái xe trên đường cũng có thể chết người, thái thịt ở nhà cũng có thể đứt tay. Không làm gì thì mới không nguy hiểm. Đôi khi người ta có thể lấy cái ý "đọc cũng nguy hiểm" để ngụy biện cho việc không đọc. Thái thịt sao cho gọn, lái xe sao cho chuẩn, và đọc sách sao cho tốt đều cần luyện tập, tìm hiểu, và có sự nâng đỡ của gia đình, xã hội.