Đây là gì?

Giờ Địa lý, cô giáo bước đến cạnh bàn Ếch Cốm, lấy ngón tay chỉ một điểm trên bản đồ rồi hỏi:

- Ếch Cốm cho cô biết đây là gì?
- Dạ đây là ngón trỏ của cô ạ.