Cóc yêu Cóc yêu

Tips hay ho để yêu xa không khó mùa Vy 2

Tips hay ho để yêu xa không khó mùa Vy 2

Người ta hay có câu “xa mặt cách lòng”. Nhằm ám chỉ các cặp đôi không gặp nhau một thời gian là tình cảm nguội lạnh dần dần. Nhưng giờ là 2021 rồi, thời đại công nghệ hiện nay cho phép chúng mình thấy mặt nhau dù không gặp trực tiếp.