Ăn kiêng

Nghỉ Tết, Cóc đầu đinh qua nhà Cóc điệu đà chơi. 

Cóc đầu đinh: Ồ, Tết này bà quyết tâm ăn kiêng hả?

Cóc điệu đà: (Tròn mắt) Đúng rồi, sao ông biết vậy? Tôi mới ăn kiêng ngày… hôm qua thôi mà.

Cóc đầu đinh: Có gì khó đâu. Lần nào tôi nhìn bà đều thấy mồm bà đang nhai cái gì đó. Nhưng hôm nay thì không. 

Cóc điệu đà: #$*&*&(…

Cóc theo dòng sự kiện