Giáo dục đại cương trong các trường đại học Trung Quốc

Bie Dunrong là giáo sư và là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Đại học, và là phó giám đốc của Học viện Giáo dục, Đại học Hạ Môn, Trung Quốc. E-mail: yy241504@foxmail.com.

Giáo dục đại cương là một chủ đề quan trọng trong bối cảnh cải cách giáo dục đại học hiện nay ở Trung Quốc. Mục đích chính của cải cách này là mở rộng kiến thức tổng quát của sinh viên, mở rộng tầm nhìn của họ về thế giới, và tăng cường năng lực để giải quyết các vấn đề phức tạp. Nhiều trường đại học đã đưa ra các chương trình giáo dục đại cương của chính họ, trong khi các trường khác đang thực hiện các bước cải tiến chương trình giáo dục đại cương đã có.

Giáo dục đại cương có một lịch sử lâu dài trong giáo dục đại học Trung Quốc. Trước năm 1949, giáo dục đại học chủ yếu được coi là giáo dục đại cương, vì kinh tế xã hội ở giai đoạn trước đó vẫn chưa phát triển, vì vậy rất ít nhu cầu tuyển dụng một lực lượng lao động chuyên môn cao. Sau năm 1949, Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển kinh tế quy mô lớn, với nhu cầu cấp thiết phải tăng số lượng chuyên gia và kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Kết quả là, các trường đại học đã thiết lập một mô hình giáo dục chuyên nghiệp để tạo ra một lực lượng lao động chuyên biệt. Mô hình này đã có ảnh hưởng sâu sắc đến các trường đại học Trung Quốc, và cho đến bây giờ vẫn là mô hình giáo dục chính.

Cải cách mô hình giáo dục quá chuyên sâu, với cấu trúc cứng nhắc (chủ yếu) bao gồm các khóa học bắt buộc đã trở thành một nhiệm vụ ngày càng trở nên quan trọng với các trường đại học Trung Quốc. Mô hình cứng nhắc này được thiết lập phù hợp với nền kinh tế có kế hoạch. Nhưng hiện nay, trước phong trào cải cách dẫn đến một nền kinh tế thị trường mới, giáo dục đại học cần trở nên linh hoạt hơn. Các nỗ lực cải cách giáo dục đại học bắt đầu khá sớm, từ cuối những năm 1970, khi một số trường đại học áp dụng các hệ thống tùy chọn và tín dụng cho phép giáo dục đại cương phát triển. Vào đầu những năm 1990, một số trường đại học Trung Quốc, đáng chú ý là Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong, bắt đầu cung cấp các khóa học hoặc bài giảng về chất lượng văn hoá (wenhua suzhi). Nội dung chính của các khóa học hoặc bài giảng này nhấn mạnh văn hoá truyền thống Trung Quốc, khoa học xã hội, kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và những phát triển văn hoá mới nhất, đặc biệt chú trọng đến kinh điển Trung Quốc.

Các trường đại học hạng nhất tiên phong trong giáo dục đại cương

Vào đầu thế kỷ 21, một số trường đại học hạng nhất đã bắt đầu phát triển mô hình giáo dục đại cương kết hợp. Ví dụ, vào năm 1998, Đại học Nam Kinh thành lập một trường cao đẳng đặc biệt tập trung vào giáo dục đại cương, ban đầu có tên là Cao đẳng Giáo dục Các Môn Cơ bản, sau đó đổi tên thành Cao đẳng Kuang Yaming vào năm 2006 để vinh danh cựu hiệu trưởng của trường. Năm 2001, Đại học Bắc Kinh đã khởi động “Chương trình Yuanpei” (cũng được đặt theo tên một cựu hiệu trưởng), cung cấp giáo dục đại cương cho một số lượng rất nhỏ sinh viên mới nhập học trong hai năm đầu của giáo dục đại học không phụ thuộc vào ngành học. Bắt đầu từ năm 2002, Đại học Tsinghua đã cố gắng mở rộng giáo dục chuyên nghiệp chất lượng cao với nhiều ngành học, và vào năm 2014 đã thành lập Xinya College, một trường cao đẳng khai phóng, để nghiên cứu cải cách giáo dục toàn diện dựa trên các nguyên tắc giáo dục tổng quát ngoài giáo dục định hướng. Cuối cùng, năm 2005, Đại học Fudan thành lập “Fudan College” để phát triển giáo dục đại cương cho sinh viên đại học. Các trường đại học khác cũng đã khởi động các chương trình giáo dục đại cương của mình. Không có bằng chứng cho thấy rằng những nỗ lực của họ dựa trên kinh nghiệm từ thực tiễn giáo dục đại cương trong lịch sử của Trung Quốc. Chương trình giáo dục đại cương đương đại đã được phát triển trong bối cảnh hệ thống giáo dục đại học Trung Quốc phải đối mặt nhiều thách thức mới, bao gồm phát triển bền vững, công bằng xã hội, tái thiết giá trị và đạo đức xã hội, quốc tế hóa và toàn cầu hóa, v.v…

Suy nghĩ lại về giáo dục đại cương

Ngày càng nhiều trường đại học Trung Quốc, dù ở các thể loại và thứ hạng khác nhau, đã nhận ra giá trị của giáo dục đại cương và bắt đầu tìm kiếm mô hình phù hợp với đặc điểm riêng của mình. Theo một nghiên cứu về các trường đại học trong “Dự án 985”, giáo dục đại cương gồm bốn lĩnh vực phát triển chính như sau:

Xác định mục tiêu: Ví dụ, Đại học Fudan đã xác định mục đích của giáo dục đại cương là phá vỡ rào cản giữa các ngành học; phát triển nền tảng nghiên cứu và tri thức chung; tạo điều kiện cho sinh viên phát triển với sự hiểu biết toàn diện về các nền văn hoá và cách suy nghĩ khác nhau. Tại Đại học Hạ Môn, mục tiêu giáo dục đại cương là thúc đẩy sự phát triển toàn diện của sinh viên trong các ngành nhân văn, nghệ thuật, khoa học, đạo đức và các lĩnh vực khác.

Phát triển một chương trình giáo dục cốt lõi: Đại học Bắc Kinh đã giới thiệu 30 khóa học trong giáo dục đại cương cho đến năm 2015, khuyến khích đọc sách kinh điển và giảng dạy thông qua thảo luận. Đại học Fudan đã xây dựng sáu mô đun giáo trình giáo dục đại cương với tổng cộng gần 180 khóa học cốt lõi.

Khám phá phương pháp giảng dạy: Đại học Bắc Kinh đã tổ chức các seminar giáo dục đại cương cho sinh viên mới nhập học để hình thành một phương pháp học tập toàn diện bao gồm nghiên cứu tài liệu, thảo luận, và thuyết trình nhóm. Đại học Tsinghua tích cực khai thác phương pháp giảng dạy “lớp nhỏ” trong giáo dục đại cương, nhằm tăng cường giao tiếp sâu và liên tục giữa giảng viên và sinh viên.

Thiết lập các cơ chế giáo dục đại cương: Các trường đại học thường cung cấp các chương trình giáo dục đại cương tại các trường cao đẳng hoặc trung tâm đặc biệt, nhưng Trường Đại học Fudan đã thành lập một Ban Giáo dục đại cương để thiết kế và lên kế hoạch cho chương trình giảng dạy chính.

Sự khởi đầu và chặng đường dài phía trước

Mặc dù giáo dục đại cương đang được triển khai ở các trường đại học hạng nhất, đa số các trường đại học Trung Quốc hiện chỉ mới bắt đầu thiết lập một khuôn khổ phù hợp. Họ vẫn phải đối mặt với một số vấn đề và thách thức, trong đó, trước tiên là việc công nhận giá trị của giáo dục đại cương. Quan điểm rộng rãi của nhiều giảng viên và sinh viên đại học, cũng như trong cộng đồng, là giáo dục khai phóng là vô ích, trong khi giáo dục chuyên nghiệp được coi là có giá trị. Thứ hai, nội dung của giáo dục đại cương là vấn đề gây tranh cãi. Nhiều trường đại học Trung Quốc phát triển từ những trường chuyên ngành với nền tảng chuyên môn tương đối yếu trong các ngành khoa học nhân văn, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Thứ ba, phương pháp sư phạm cần phải được cải thiện, vì nhiều giảng viên đã quen với việc truyền tải kiến thức về các chủ đề khác nhau cho sinh viên bằng cách trình bày các bài giảng. Thứ tư, số giờ học và tín chỉ dành cho giáo dục đại cương còn hạn chế; chương trình giảng dạy cần được sửa đổi theo hướng phân bổ thêm giờ học và thêm tín chỉ cho giáo dục đại cương.

Những vấn đề này không dễ giải quyết. Các trường đại học Trung Quốc cần tăng chương trình học trong giáo dục đại cương, nâng cao năng lực của giảng viên và cải cách mô hình giáo dục chuyên nghiệp. Con đường phía trước giáo dục đại cương ở Trung Quốc vẫn còn rất dài.