Tin tức của Trung tâm Giáo dục Đại học Quốc tế

Ngày 6/9, khu văn phòng làm việc được mở rộng và cải tạo của CIHE được khai trương với sự hiện diện của Stanton Wortham – Hiệu trưởng mới của Lynch School of Education. Học kỳ này cũng đánh dấu lứa học viên cao học đầu tiên ngành giáo dục đại học quốc tế – gồm tám học viên đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico và Hoa Kỳ.

Hans de Wit trình bày tại Đại học Hữu nghị Nhân dân (RUDN) ở Moscow vào ngày 27/9, nơi ông cũng tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội đồng chuyên gia quốc tế của trường đại học này. Ông đã có mặt ở Centre for Higher Education Internationalisation (CHEI) tại Milan, Italia vào ngày 3/10 để triển khai mô-đun thứ hai của chương trình đào tạo Dự án Nga 5-100 điều phối bởi CIHE hợp tác với CHEI. Hans trình bày báo cáo “Đào tạo toàn cầu và chương trình giảng dạy đại học” tại Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Mỹ ở Denver vào ngày 8/10; tại một hội thảo quốc tế của Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ở Santiago vào ngày 13-14/10; tại Hội thảo CINDA về chất lượng và quốc tế hóa tại Đại học Campinas, Brazil vào ngày 18/10; và tại cuộc họp thường niên của New England Association of Schools and Colleges (NEASC), Boston vào ngày 6/12.

Vào tháng 9, Laura E. Rumbley trình bày tại Hội nghị thường niên thứ 27 của Hiệp hội Giáo dục Quốc tế châu Âu tại Liverpool, Anh. Cô cũng là một diễn giả tại một Hội thảo một ngày ở Prague do Bộ Giáo dục Séc tài trợ vào tháng 10, với báo cáo “Phương pháp tiếp cận toàn diện về quốc tế hóa“.

Laura E. Rumbley, học viên tiến sĩ Georgiana Mihut của CIHE và Hans de Wit cũng đã có mặt và tham gia một số chuyên đề tại Hội nghị ASHE ở Columbus, Ohio, ngày 9-11/11.

Giám đốc sáng lập Philip Altbach trong tháng Tư tiếp tục làm việc trong Ủy ban kế hoạch Hội nghị và Triển lãm quốc tế về Giáo dục Đại học hàng năm do Chính phủ Ả Rập Saudi tài trợ. Ông tham gia các cuộc họp của Hội đồng Tư vấn Quốc tế của Đại học Nghiên cứu Quốc gia – Trường Kinh tế Cao cấp tại Moscow. Ông đã thực hiện một loạt bài giảng tại Singapore và Malaysia vào tháng Tám. Cuốn sách của ông “Triển vọng toàn cầu về giáo dục đại học” sẽ được công bố bằng tiếng Việt và tiếng Hoa vào năm 2017.

Ngày 25/10, một phái đoàn của Hiệp hội các trường đại học và các tổ chức giáo dục đại học Mexico (ANUIES), điều phối bởi lãnh sự quán Mexico ở Boston, đã đến thăm Boston College. Nhân dịp này, một biên bản ghi nhớ được ký kết giữa hiệu trưởng Universidad de Guadalajara (UDG) và hiệu trưởng Boston College để tăng cường hợp tác nghiên cứu – đặc biệt thông qua CIHE – về giáo dục đại học quốc tế và phát triển nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giảng viên UDG. Vào ngày 17/11, một nhóm quản trị viên cao cấp của UDG (nhóm thứ ba vào năm 2016) đã tham gia huấn luyện một ngày tại CIHE do nghiên cứu viên CIHE Liz Reisberg tổ chức.

Trung tâm tiếp tục thực hiện một số dự án nghiên cứu và ra các ấn phẩm liên quan. Cuối năm 2016, NXB Routledge đã xuất bản cuốn sách Giảng viên Quốc tế trong Giáo dục Đại học: Quan điểm so sánh về việc tuyển dụng, tích hợp và tác động (Yudkevich, Altbach và Rumbley, Eds.) dựa trên chương trình hợp tác đang thực hiện của Trung tâm với Đại học Nghiên cứu Quốc gia – Trường Kinh tế Cao cấp, Moscow. Theo sáng kiến ​​của Liz Reisberg, một số bài được lựa chọn trong mục “The World View” trên InsideHigherEd.com sẽ được công bố trong báo cáo CIHE Perspectives vào tháng Giêng năm 2017. Các dự án nghiên cứu và phát hành ấn phẩm khác về sự khác biệt trong các hệ thống giáo dục đại học; về các trường đại học công giáo và quốc tế hóa; và tích hợp và phân tích các bài báo trên University World News International Higher Educa­tion đang được tiến hành. Cùng lúc, bộ sách “Triển vọng toàn cầu về giáo dục đại học” của SensePublishers do Philip Altbach, Hans de Wit và Laura Rumbley làm chủ biên vừa công bố cuốn “Đồng nhất tầm nhìn và hiệu suất: thách thức thường trực cho các trường đại học đẳng cấp quốc tế” (Liu Cheng, và Wang, Eds.).

Từ năm 2017, Trung tâm sẽ công bố tin tức như là một bản tin trực tuyến hàng tháng, độc lập với Tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế IHE. Tin tức của Trung tâm trong IHE từ nay chỉ tập trung vào các thông tin về các dự án nghiên cứu và xuất bản phẩm.