Tin tức của Trung tâm Giáo dục đại học Quốc tế (The Center For International Higher Education – CIHE)

Trung tâm đang lên kế hoạch phối hợp với Global Leadership Institute (GLI) tại Boston College tổ chức đào tạo về quốc tế hóa và kỹ năng lãnh đạo dành cho cho cán bộ quản lý của một nhóm các trường đại học Nga. Hoạt động này liên quan đến Dự án 5-100 được Bộ Giáo dục  Đại  học  Nga tài trợ (dự án 5-100 là đến năm 2020 có 5 trường đại học Nga vào trong TOP 100 bảng xếp hạng đại học toàn cầu). Chương trình đào tạo sẽ tổ chức 2 tuần tại Boston College vào mùa xuân năm 2016, sau đó là 2 tuần ở châu Âu. Điều phối chương trình đào tạo này là Tiến sĩ Fiona Hunter của CHEI – Trung tâm Quốc tế hóa Giáo dục Đại học, Università Cattolica del Sacro Cuore ở Milan.

Cũng tương tự, với sự  hợp tác của United Board (UB) for Christian Higher Education in Asia và GLI, Trung tâm đang lên kế hoạch tổ chức một seminar 3 tuần với nội dung về kỹ năng lãnh đạo và phát triển nghề nghiệp dành cho 15-20 thành viên UB vào tháng 7 năm 2016.

Trung tâm tiếp tục làm việc chặt chẽ với Higher School of Economics tại Moscow  để  ra mắt cuốn sách hợp tác mới nhất dưới cái tên The Global Academic Rankings Game: Changing Institutional Policies, Practice, and Academic Life. Cuốn sách này sẽ được NXB Routledge phát hành đầu năm 2016. Một việc cũng đang được tiến hành là phân tích 11 quốc gia về kinh nghiệm phát triển giảng viên quốc tế, sẽ công bố vào năm 2016 hoặc 2017.

Hans de Wit hiện đang tham gia đồng biên tập của hai cuốn sách: Global and Local Internationalization (NXB Sense), cùng với Elspeth Jones, Jos Beelen và Robert Coelen và Globalization of Internationalization (NXB Routledge), cùng với Elspeth Jones, Nico Jooste và Jocelyne Gacel- Avila. Cuốn sách mới nhất của Philip Altbach: Global Perspectives on Higher Education sẽ được Johns Hopkins University Press xuất bản đầu năm 2016.

Trung tâm cũng đang lên kế hoạch triển khai chương trình đào tạo cao học về giáo dục đại học quốc tế năm học 2016/2017. Thông tin chi tiết về chương trình này sẽ sớm được công bố…

Trung tâm Giáo dục Đại học Quốc tế (The Center For Higher Quốc tế Giáo dục – CIHE)

Trung tâm Giáo dục Đại học quốc tế – Boston College dựa trên góc nhìn quốc tế để phân tích về giáo dục đại học. Chúng tôi tin rằng góc nhìn quốc tế sẽ đóng góp vào việc soi sáng các chính sách và hoạt động thực tiễn. Để phục vụ mục tiêu này, Trung tâm xuất bản bản tin giáo dục đại học quốc tế hàng quý, xuất bản các bộ sách và các ấn phẩm khác, tài trợ cho các hội nghị và chào đón các học giả đến tham gia nghiên cứu.

Trung tâm thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới. Chúng tôi tin rằng tương lai phụ thuộc vào sự hợp tác hiệu quả và tạo ra một cộng đồng quốc tế tập trung vào việc cải thiện hoạt động giáo dục đại học vì lợi ích công cộng.

Trang web CIHE

Các mục khác nhau trên trang Web của Trung tâm hỗ trợ công việc của các học giả và các chuyên gia giáo dục đại học quốc tế, với các liên kết đến các nguồn tài liệu chính yếu trong lĩnh vực này. Tất cả các nội dung của giáo dục đại học quốc tế đều có sẵn trực tuyến với một kho lưu trữ thông tin cho phép tìm kiếm. Ngoài ra, International Higher Education Clearinghouse (IHEC) là nơi lưu các bài báo, báo cáo, xu hướng, cơ sở dữ liệu, bản tin trực tuyến, thông báo các hội nghị quốc tế sắp tới, đường liên kết (link) tới các hiệp hội chuyên nghiệp và các tài nguyên của Bologna Process và GATS. The  Higher  Education  Corruption  Monitor – Giám sát Tham nhũng Giáo dục Đại học – cung cấp thông tin từ nhiều nguồn trên thế giới, bao gồm các bài báo được chọn lựa, thư mục và các liên kết đến các cơ quan khác. The International Network for Higher Edu- cation in Africa (INHEA) – Mạng lưới quốc tế cho giáo dục đại học ở châu Phi – là một trung tâm thông tin về nghiên cứu, phát triển và các hoạt động tuyên truyền vận động liên quan đến giáo dục sau phổ thông ở châu Phi.

Chương trình về Giáo dục đại học tại Lynch School of Education, Boston College

Trung tâm là có mối liên hệ chặt chẽ với các chương trình đào tạo sau đại học về giáo dục đại học tại Boston College. Chương trình này đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ với phương thức tiếp cận dựa trên khoa học xã hội để nghiên cứu về giáo dục đại học. Sáng kiến Administrative Fellows cung cấp hỗ trợ tài chính cũng như kinh nghiệm làm việc khác nhau trong bộ máy quản trị. Các nội dung công việc bao gồm quản lý đào tạo đại học, dịch vụ và phát triển sinh viên, giáo dục quốc tế. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Tiến sĩ Karen Arnold (arnoldk@ bc.edu) hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi: http://www.bc.edu/schools/lsoe/.

Các ý kiến trình bày ở đây không nhất thiết phản ánh quan điểm của Trung tâm Giáo dục Đại học Quốc tế.