Giới thiệu

Số đặc biệt này của tạp chí Giáo dục Đại học Quốc tế tập trung vào những thách thức liên quan đến cuộc khủng hoảng COVID-19 – đó là cách ứng phó của giáo dục đại học trên toàn thế giới ở cấp quốc gia, cấp trường và từng tổ chức, cá nhân có liên quan, và dự báo một số tác động có thể đến trong tương lai. Không còn nghi ngờ gì nữa, đại dịch toàn cầu bất ngờ này sẽ có tác động rất lớn đến giáo dục đại học trên toàn thế giới. Số tạp chí này cung cấp quan điểm từ các tuyến đầu của cuộc khủng hoảng theo thời gian thực và trên tất cả các châu lục. Chúng tôi cảm ơn tất cả các tác giả đã cung cấp các thông tin và hiểu biết sâu sắc trong một khoảng thời gian kỷ lục.